Dịch vụ cung cấp

Thi công lắp đặt mạng

Cao Minh – Thi công lắp đặt hệ thống mạng VP, mạng nội bộ

Chi tiết

Sửa chữa mạng lan, wifi

Sửa chữa hệ thống mạng nội bộ, mạng wifi, nâng cấp mạng

Chi tiết

Thi công lắp đặt camera

Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát, camera wifi

Chi tiết

Sửa chữa camera quan sát

Sửa chữa hệ thống camera quan sát, camera wifi tại nhà

Chi tiết

Sản phẩm